نمایندگی میزبانی هاست لینوکس

دامنه 20 عدد
25% Complete
فضا 5GB
25% Complete
ترافیک ماهانه 200GB
33% Complete
پایگاه داده MySQL 50 عدد
50% Complete
ایمیل 2000 عدد
50% Complete
لیست ایمیل 2000 عدد
50% Complete
4,700,000 ریال سالانه خارج از دسترس
دامنه 40 عدد
50% Complete
فضا 10GB
50% Complete
ترافیک ماهانه 400GB
66% Complete
پایگاه داده MySQL 80 عدد
80% Complete
ایمیل 3000 عدد
75% Complete
لیست ایمیل 3000 عدد
75% Complete
6,600,000 ریال سالانه خارج از دسترس
دامنه 80 عدد
100% Complete
فضا 20GB
100% Complete
ترافیک ماهانه 600GB
100% Complete
پایگاه داده MySQL 100 عدد
100% Complete
ایمیل 4000 عدد
100% Complete
لیست ایمیل 4000 عدد
100% Complete
8,400,000 ریال سالانه خارج از دسترس
همراه با تمامی بسته ها
  • دامنه alias: نامحدود
  • زیردامنه: نامحدود
  • کنترل پنل: پلسک