میزبانی هاست لینوکس

فضا 0.2GB
1% Complete
ترافیک ماهانه 30GB
15% Complete
پایگاه داده MySQL 2 عدد
13% Complete
1,160,000 ریال سالانه خارج از دسترس
فضا 0.2GB
1% Complete
ترافیک ماهانه 30GB
15% Complete
پایگاه داده MySQL 2 عدد
13% Complete
رایگان! خارج از دسترس
فضا 0.5GB
2% Complete
ترافیک ماهانه 50GB
25% Complete
پایگاه داده MySQL 3 عدد
20% Complete
1,960,000 ریال سالانه افزودن به سبد خريد
فضا 1GB
5% Complete
ترافیک ماهانه 70GB
35% Complete
پایگاه داده MySQL 5 عدد
33% Complete
3,160,000 ریال سالانه افزودن به سبد خريد
فضا 3GB
15% Complete
ترافیک ماهانه 90GB
45% Complete
پایگاه داده MySQL 7 عدد
46% Complete
4,200,000 ریال سالانه خارج از دسترس
فضا 5GB
25% Complete
ترافیک ماهانه 120GB
60% Complete
پایگاه داده MySQL 9 عدد
60% Complete
5,600,000 ریال سالانه خارج از دسترس
فضا 10GB
50% Complete
ترافیک ماهانه 150GB
75% Complete
پایگاه داده MySQL 10 عدد
66% Complete
10,680,000 ریال سالانه خارج از دسترس
فضا 20GB
100% Complete
ترافیک ماهانه 200GB
100% Complete
پایگاه داده MySQL 15 عدد
100% Complete
19,920,000 ریال سالانه خارج از دسترس
همراه با تمامی بسته ها
  • دامنه قابل میزبانی: 1 عدد
  • زیردامنه: نامحدود
  • کنترل پنل: پلسک