مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
بسته شخصی -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:200 مگابایت
میزان ترافیک:30 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:2 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:100 اکانت
کنترل پنل:پلسک


بسته شخصی+ -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:500 مگابایت
میزان ترافیک:50 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:3 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:نامحدود
کنترل پنل:پلسک


بسته تجاری -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:یک گیگابایت
میزان ترافیک:70 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:5 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:نامحدود
کنترل پنل:پلسک


بسته تجاری+ -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:3 گیگابایت
میزان ترافیک:90 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:7 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:نامحدود
کنترل پنل:پلسک


بسته پیشرفته -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:5 گیگابایت
میزان ترافیک:120 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:9 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:نامحدود
کنترل پنل:پلسک


بسته پیشرفته+ -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:10 گیگابایت
میزان ترافیک:150 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:10 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:نامحدود
کنترل پنل:پلسک


بسته ویژه -
تعداد دامنه:1 عدد
حجم دیسک:20 گیگابایت
میزان ترافیک:200 گیگابایت در ماه
تعداد پایگاه داده MySQL:15 عدد
تعداد زیر دامنه:نامحدود
تعداد اکانت ایمیل:نامحدود
کنترل پنل:پلسک


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.158.174.202) در سیستم ثبت خواهد شد.