شبکه توزیع محتوا CDN
که به اختصار CDN نیز خوانده می‌شود یک شبکه بزرگ از سرورهایی است که در چندین نقطه دنیا مستقر هستند و به صورت جغرافیایی توزیع شده‌اند. با استفاده از CDN محتوا با توجه به موقعیت جغرافیایی کاربر از طریق نزدیک‌ترین سرور به کاربر ارائه داده می‌شود.
 • Product 1

  Free

  • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 5،000 ریال/گیگابایت ترافیک مازاد
  رایگان!
  خارج از دسترس
 • Product 2

  Economic

  • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 4،400 ریال/گیگابایت ترافیک مازاد
  4,000,000 ریال
  ماهانه
  خارج از دسترس
 • Product 3

  Standard

  • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 3،300 ریال/گیگابایت ترافیک مازاد
  15,000,000 ریال
  ماهانه
  خارج از دسترس
 • Product 4

  Corporate

  • 10،000 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 2،800 ریال/گیگابایت ترافیک مازاد
  25,000,000 ریال
  ماهانه
  خارج از دسترس
 • Product 5

  Enterprise

  • 20،000 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 2،200 ریال/گیگابایت ترافیک مازاد
  40,000,000 ریال
  ماهانه
  خارج از دسترس