سرور ابری

پردازنده 1 هسته
3% Complete
حافظه 2 گیگابایت
3% Complete
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
10% Complete
890,000 ریال ماهانه افزودن به سبد خريد
همراه با تمامی بسته ها
 • 1 عدد آدرس IP
 • 40 گیگابایت دیسک سیستم عامل


پردازنده 2 هسته
6% Complete
حافظه 4 گیگابایت
6% Complete
ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
20% Complete
1,690,000 ریال ماهانه افزودن به سبد خريد
همراه با تمامی بسته ها
 • 1 عدد آدرس IP
 • 40 گیگابایت دیسک سیستم عامل


پردازنده 4 هسته
12% Complete
حافظه 8 گیگابایت
12% Complete
ترافیک ماهانه 2000 گیگابایت
40% Complete
2,990,000 ریال ماهانه افزودن به سبد خريد
همراه با تمامی بسته ها
 • 1 عدد آدرس IP
 • 40 گیگابایت دیسک سیستم عامل


پردازنده 8 هسته
25% Complete
حافظه 16 گیگابایت
25% Complete
ترافیک ماهانه 3000 گیگابایت
60% Complete
4,990,000 ریال ماهانه افزودن به سبد خريد
همراه با تمامی بسته ها
 • 1 عدد آدرس IP
 • 40 گیگابایت دیسک سیستم عامل


پردازنده 16 هسته
50% Complete
حافظه 32 گیگابایت
50% Complete
ترافیک ماهانه 4000 گیگابایت
80% Complete
8,990,000 ریال ماهانه افزودن به سبد خريد
همراه با تمامی بسته ها
 • 1 عدد آدرس IP
 • 40 گیگابایت دیسک سیستم عامل


پردازنده 32 هسته
100% Complete
حافظه 64 گیگابایت
100% Complete
ترافیک ماهانه 5000 گیگابایت
100% Complete
16,900,000 ریال ماهانه افزودن به سبد خريد
همراه با تمامی بسته ها
 • 1 عدد آدرس IP
 • 40 گیگابایت دیسک سیستم عامل